Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

Literárny Kežmarok 2018 - vyhlásenie celoslovenskej literárnej súťaže

LITERÁRNY KEŽMAROK 2018

MESTO KEŽMAROK vyhlasuje v rámci 53. ročníka Literárneho Kežmarku

CELOSLOVENSKÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

I. kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza

II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

 

Podmienky súťaže:

Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

 

Adresa pre odosielanie prác:

Mestské kultúrne stredisko
Starý trh 47
060 01 Kežmarok

Tel. kontakt: 052/452 21 65, 0904 496 442

 

Uzávierka súťaže: 11. apríla 2018

Vyhodnotenie súťaže: 7. – 8. júna 2018 v Kežmarku

 

Víťazi sú pozvaní na dvojdňový pobyt do Kežmarku, kde sú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa bohatého sprievodného programu. 53. ročník Literárneho Kežmarku bude venovaný 130. výročiu narodenia Ivana Stodolu a Martina Rázusa a 100. výročiu vzniku Československa.

Fotogaléria

Literárny Kežmarok 2017

V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana konal 52. ročník Literárneho Kežmarku, venovaný 230. výročiu vzniku kežmarského lýcea a 90. výročiu vzniku slovenských gymnaziálnych tried.

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže

       Literárny Kežmarok 2017

Základné školy

 1. kategória (2. – 5. ročník ZŠ)

P O É Z I A

1.miesto: Ema Jeleňová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

2.miesto: Daniela Adamovičová, ZŠ s MŠ Plavnica

3.miesto: Tímea Anna Wilmanová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie:

Eva Onderišinová, ZŠ Jána Švermu, Humenné

Anastázia Šimková, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Timon Angel Veverka, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Alex Kislan, ZŠ Jána Švermu, Humenné

P R Ó Z A

1.miesto: Vladimíra Gáborová, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

2.miesto: Roland Kaprál, ZŠ Grundschule, Kežmarok

3.miesto: Tina Strenková, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Čestné uznanie:

Annamarie Neuschlová, Súkromná základná škola, Oravská cesta, Žilina

Alex Tankoš, ZŠ Jána Švermu, Humenné

Patrik Studený, ZŠ, Ulica energetikov, Prievidza

Michaela Dvoranová, ZŠ a MŠ Stakčín

Matúš Dubjel, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Kristína Rochová, ZŠ Nižná brána, Kežmarok

2. kategória (6. – 9. ročník ZŠ, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá)

P O É Z I A

1.miesto: Mária Barnovská, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

2.miesto: Katarína Melcherová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

3.miesto: Vanesa Knapíková, ZŠ a MŠ Plavnica

3.miesto: Júlia Platková, ZŠ a MŠ Plavnica

Čestné uznanie:

Samuel Onderišin, ZŠ Jána Švermu, Humenné

Barbora Langová, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Ema Hetešová, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok

Leon Ivanič, ŠpMNDaG, Bratislava

Ema Hrubovská, ZŠ Jána Švermu, Humenné

Adela Danková, ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

Tímea Zábelová, ZŠ s MŠ Lokca

P R Ó Z A

1.miesto: Anna Semková, Gymnázium Gröslingova, Bratislava

2.miesto: Samuel Onderišin, ZŠ Jána Švermu, Humenné

3.miesto: Filip Miloslav Šarnik, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

3.miesto: Samuel Ján Hollar, ZŠ Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves

Čestné uznanie:

Simona Kapusníková, Gymnázium Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

Šimon Krišta, Základná škola, Sídlisko II, Vranov nad Topľou

Katarína Ondrejová, ZŠ Jána Švermu, Humenné

Ema Bahledová, ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová

Anna Šimonová, ZŠ Michala Tareka, Abrahám

Stredné školy

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá)

POÉZIA

1. miesto: Barbora Plutová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

2. miesto: Adam Kollár, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

2. miesto: Klaudia Rybovičová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

3. miesto: Adela Kučkovská, Gymnázium ul. Dominika Tatarku, Poprad

Čestné uznanie:

Jana Biganičová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Natália Timaniková, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Sára Sirotňáková, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Valéria Valeková, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

Andrej Bublák, Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

Magdaléna Martišková, Gymnázium Topoľčany

Emma Tomková, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

PRÓZA

1. miesto: Agáta Brozová, Gymnázium Tvrdošín

2. miesto: Pavlína Hanzová, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

3. miesto: Natália Skladaná, Gymnázium Lipany

Čestné uznanie:

Magdaléna Martišková, Gymnázium Topoľčany

Klaudia Rybovičová, ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Viktória Fedáková, Obchodná akadémia, Humenné

Zuzana Liptáková, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

Barbara Vojtašáková, Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

 

Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová, Mgr. Nina Kollárová

 

                         Zahraniční autori

(slovenskí žiaci a študenti žijúci v zahraničí)

I. kategória – poézia

neudelené

I. kategória – próza

1. miesto: Marcela Gániová, ZŠ Jana Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

2. miesto: Viliam Spevák, ZŠ Jana Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

3. miesto: Vladimír Valentík, ZŠ Jana Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

II. kategória – próza

1. miesto: Ondrej Spevák, ZŠ Jana Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

2. miesto: Emília Gániová, ZŠ Jana Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

3. miesto: Una Žilićová, ZŠ Jana Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

Čestné uznanie

Martin Kováč, ZŠ Jana Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

Miroslava Zelenáková, ZŠ Jana Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

III. kategória – próza

neudelené

Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová, Mgr. Nina Kollárová

 

Počet autorov a súťažných prác

Do súťaže 52. ročníka LITERÁRNEHO KEŽMARKU

prišlo celkom 916 prác od 433 autorov.

Z toho:

560 prác od 292 žiakov základných škôl

1.kategória      poézia             128 prác   -      58 autorov,

                        próza                 85 prác   -      61 autorov,

2.kategória      poézia             248 prác   -    100 autorov,

                        próza                 99 prác   -      73 autorov,

 

329 prác od 123 študentov stredných škôl

3. kategória     poézia             247 prác   -      72 autorov,

                        próza                 82 prác   -      51 autorov,

 

27prác od 18 autorov zo zahraničia (Srbsko, Rumunsko)

1.kategória      poézia                 1 práca  -     1 autor

                        próza                   7 prác    -     4 autori

2.kategória      próza                 18 prác    -    12 autorov

3.kategória      próza                   1 práca   -      1 autor

 

Literárny Kežmarok 2017 - vyhlásenie celoslovenskej literárnej súťaže

 

Literárny Kežmarok 2017

Mesto Kežmarok

 

vyhlasuje

 

v rámci 52. ročníka Literárneho Kežmarku

 

celoslovenskú literárnu súťaž

 

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike

a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

 

I. kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza

II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) 
– poézia a prózar. Peter Karpinský, PhD.

 

 

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

 

Podmienky súťaže:

 

Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

 

Adresa pre odosielanie prác:

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 47

060 01 Kežmarok

Tel. kontakt: 052/452 21 65, 0904 496 442

 

Uzávierka súťaže: 12. apríla 2017

 

Vyhodnotenie súťaže: 8. – 9. júna 2017 v Kežmarku

 

Fotogaléria

LK 2017

Literárny Kežmarok 2017

 

Literárny Kežmarok 2017 - vyhlásenie celoslovenskej literárnej súťaže

 

Literárny Kežmarok 2017

Mesto Kežmarok

 

vyhlasuje

 

v rámci 52. ročníka Literárneho Kežmarku

 

celoslovenskú literárnu súťaž

 

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike

a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

 

I. kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza

II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) 
– poézia a proza 

 

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

 

Podmienky súťaže:

 

Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

 

Adresa pre odosielanie prác:

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 47

060 01 Kežmarok

Tel. kontakt: 052/452 21 65, 0904 496 442

 

Uzávierka súťaže: 12. apríla 2017

 

Vyhodnotenie súťaže: 8. – 9. júna 2017 v Kežmarku

Víťazi sú pozvaní na dvojdňový pobyt do Kežmarku, kde sú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa bohatého sprievodného programu. 52. ročník LK bude venovaný 230. výročiu vzniku kežmarského lýceu a 90. výročiu vzniku slovenských gymnazialnych tried. 

 

 

 

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže

Literárny Kežmarok 2015

             Základné školy 

I. kategória – mladší žiaci (2. – 5. ročník ZŠ)

POÉZIA 

1. Tímea Zábelová. 11 rokov, ZŠ s MŠ Lokca

2. Lívia Hudáková, 8 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

3. Vanesa Knapiková, 10 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

 Čestné uznanie: 

Katarína Hanka Krupová, 11 rokov, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

Nina Sabovčíková, 10 rokov, ZŠ Pavla Horova, Michalovce

Michaela Jirušková, 11 rokov, ZŠ s MŠ Stakčín

PRÓZA 

1. Šimon Krišta, 10 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

2. Patrícia Najšelová, 10 rokov, ZŠ s MŠ Ulica Priehradná, Martin - Priekopa

3. Michal Harvan, 10 rokov, ZŠ s MŠ Stakčín

 Čestné uznanie: 

Katarína Beskidová, 9 rokov, ZŠ Štefánikova ul., Galanta

Vladimíra Gáborová, 9 rokov, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

Veronika Šoošová, 11 rokov, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava

Peter Gallo, 9 rokov, ZŠ Zvolen

Lenka Ferkaľová, 9 rokov, ZŠ Ul. Komenského, Snina

Kristína Lojová, 10 rokov, ZŠ Gorkého, Trnava

Tímea Petruňová, 9 rokov, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina

II.kategória (6. – 9. ročník ZŠ, príma - kvarta  8-ročné gymnáziá) 

 POÉZIA 

1. miesto: neudelené

2. Júlia Platková, 12 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

2. Agáta Brozová, 15 rokov, Gymnázium, Tvrdošín

3. Dárius Krišta, 14 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

3. Adela Kučkovská, 15 rokov, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

 Čestné uznanie: 

Emily Drobňáková, 13 rokov, ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

Martina Krištanová, 15 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

Tomáš Soľanka, 15 rokov, Spojená škola, ZŠ Centrálna, Svidník

Filip Rusnák, 14 rokov, ZŠ M. R: Štefánika, Lučenec

Imrich Kaplan, 15 rokov, Spojená škola, ZŠ Centrálna, Svidník

Dominika Ondo-Eštoková, 15 rokov, ZŠ Nižná brána, Kežmarok

 PRÓZA

1. Agáta Brozová, 15 rokov, Gymnázium, Tvrdošín

2. Pavlína Hanzová, 14 rokov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

3. Samuel Ján Hollaar, 12 rokov, ZŠ Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves

Čestné uznanie:

Magdaléna Martišková, 14 rokov,Gymnázium Topoľčany

Nikola Müllerová, 15 rokov, ZŠ J. Zemana, Nová Baňa

Lucia Tonhajzerová, 12 rokov, ZŠ Martin

Filip Miloslav Šarnik, 12 rokov, ZŠ Levocká, Stará Ľubovňa

Karolína Fritzová, 15 rokov, ZŠ Májové námestie, Prešov

Zuzana Rakacká, 14 rokov, Gymnázium Trebišovská 12, Košice

 Porota: Mgr. Zlata Matláková, PaedDr. Eva Kollárová, PhDr. Jozef Brunclík, PhD.

              Stredné školy  

 III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá)  

 POÉZIA 

1. Ema Malíšková, 18 rokov, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

2. Barbora Plutová, 17 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

3. Hana Ševčíková, 19 rokov, Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra

 

Čestné uznanie: 

Katarína Sivuľková, 17 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Daniela Brezániová, 16 rokov, Gymnázium Varšavská ul., Žilina

Patrik Lekeš, 17 rokov, Gymnázium Ul. 17. novembra, Topoľčany

Ľudmila Zimmermannová, 17 rokov, Gymnázium Topoľčany

Katarína Jančeková, 17 rokov, Gymnázium Ul. 17. novembra, Topoľčany

Adam Kollár, 16 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Miroslav Igaz, 19 rokov, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou

PRÓZA 

1. Nicol Hochholczerová, 16 rokov, Stredná odborná škola drevárska, Rimavská Sobota

2.Júlia Oreská, 18 rokov, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

3. Katarína Jančeková, 17 rokov, Gymnázium Ul. 17. novembra, Topoľčany

 Čestné uznanie: 

 Žaneta Kapušová, 16 rokov, Obchodná akadémia, Ilava

Jakub Džama, 18 rokov, Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Jana Jelšicová, 16 rokov, Súkromná stredná umelecká škola, Zvolen

Dávid Szomráki, 16 rokov, Gymnázium, Veľké Kapušany

Martina Kováčová, 19 rokov, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen

 Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,

              PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 Zahraniční autori 

             (slovenskí žiaci a študenti žijúci v zahraničí)

 Základné školy 

I. kategória 

PRÓZA 

1. Nina Marčoková, 11 rokov, Kysáč, Srbsko

2. Nadja Marčoková, 8 rokov, Kysáč, Srbsko

3. Neudelené

 II. kategória  

POÉZIA

1.Milina Strejčeková, 13 rokov, Stará Pazova, Srbsko

2. Neudelené

3. Neudelené

 III. kategória  

POÉZIA

1. Klaudia Snir, 16 rokov, Nadlac, Rumunsko

2. Monika Danila, 10 rokov, Nadlac, Rumunsko

3. Neudelené

Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,         

  PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 

Literárny Kežmarok 2015 - vyhlásenie celoslovenskej literárnej súťaže

 

Literárny Kežmarok 2015

Mesto Kežmarok

 

vyhlasuje

 

v rámci 50. ročníka Literárneho Kežmarku

 

celoslovenskú literárnu súťaž

 

žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike

a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

 

I. kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza

II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá)
– poézia a próza

III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

 

Podmienky súťaže:

 

Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

 

Adresa pre odosielanie prác:

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 47

060 01 Kežmarok

Tel. kontakt: 052/452 21 65, 0904 496 442

 

Uzávierka súťaže: 10. apríla 2015

 

Vyhodnotenie súťaže: 11. – 12. júna 2015 v Kežmarku

Pre víťazov 50. Literárneho Kežmarku (LK) je pripravený dvojdňový pobyt v Kežmarku spestrený bohatým kultúrnym programom. V dňoch 11. – 12. 6. 2015 sa úspešní literáti zúčastnia programu otvorenia LK a vyhlásenia výsledkov literárnej súťaže v priestoroch lýcea s najväčšou školskou historickou knižnicou v strednej Európe. Galaprogramu v drevenom artikulárnom kostole – pamiatke UNESCO: premiéru bude mať film venovaný 50. LK, do života uvedieme zborník venovaný 50. LK, v programe venovanom Ľudovítovi Štúrovi, štúrovcom a Kežmarku v hudobno – slovnom pásme „Vzlietli orli vysoko“ vystúpi Danubiusoctetsingers a majster Juraj Sarvaš. Pripravená je vernisáž príležitostnej výstavy, literárny seminár a besedy mladých autorov s porotou.

 

 

Fotogaléria

Výsledky LK 2014

Víťazi celoslovenskej literárnej súťaže

Literárny Kežmarok 2014

             Základné školy 

I. kategória – mladší žiaci (2. – 5. ročník ZŠ)

POÉZIA 

1. miesto neudelené

2. Samuel Onderišin, 11 rokov, ZŠ Jána Švermu, Humenné

3. Miroslava Nemcová, 9 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

 Čestné uznanie: 

Lucia Gromovská, 8 rokov, ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves  

Katarína Chmeliarová, 9 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

Vanesa Brijová, 11 rokov, ZŠ Nižná brána, Kežmarok

Soňa Cimbalová, 10 rokov, Spojená škola, ZŠ Svidník

Ema Hetešová, 10 rokov, ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok

PRÓZA 

1. Šimon Krišta, 9 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

2. Alexandra Chamillová, 11 rokov, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

3.Samuel Birmon, 10 rokov, ZŠ M. Rázusa, Zvolen

3. Mária Ibarová, 9 rokov, ZŠ Mlynská, Senec

 Čestné uznanie: 

Riško Čierny, 8 rokov, ZŠ M. Rázusa, Zvolen

 Lenka Lettrichová, 11 rokov, ZŠ Na bielenisku, Pezinok

 ZŠ Gaštanová, Žilina – 4. ročník

 ZŠ Nižná brána, Kežmarok – 2. ročník  

II.kategória (6. – 9. ročník ZŠ, príma - kvarta  8-ročné gymnáziá) 

 POÉZIA 

1. Natália Timaniková, 14 rokov, OGY, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

1. Nikola Barkociová, 15 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

2. Martina Krištanová, 14 rokov, ZŠ SídliskoII., Vranov nad Topľou

3. Katarína Sivuľková, 15 rokov, OGY, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

 Čestné uznanie: 

 Magdaléna Martišková, 13 rokov, Gymnázium, Topoľčany

 Kristián Kormoš, 15 rokov, ZŠ s MŠ Plavnica

 Kristína Drotárová, 11 rokov, Spojená škola, ZŠ, Svidník

 PRÓZA

1. Nicol Hochholczerová, 15 rokov, ZŠ M. Daxnera, Rimavská Sobota

2. Agáta Brozová, 14 rokov, Gymnázium, Tvrdošín

2. Nikola Mullerová, 14 rokov, ZŠ J. Zemana, Nová Baňa

3. Dárius Krišta, 13 rokov, ZŠ Sídlisko II., Vranov nad Topľou

Čestné uznanie:

Tobiáš Šiška, 14 rokov, ZŠ Nižná brána, Kežmarok

 Marianna Kšiňanová, 15 rokov, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou

 Oliver Asztalos, 14 rokov, ZŠ Mlynská, Senec

 Pavlína Hanzová, 13 rokov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

 Zuzana Gaľová, 15 rokov, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice

 Porota: Mgr. Zlata Matláková, PaedDr. Eva Kollárová, PhDr. Jozef Brunclík, PhD.

              Stredné školy  

 III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá)  

 POÉZIA 

1. Barbora Plutová, 16 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

2. Ema Malíšková, 17 rokov, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

3. Jana Brutovská, 19 rokov, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

 

Čestné uznanie: 

Mariana Vislocká, 17 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Jana Biganičová, 15 rokov, ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Skarlet Bednáriková, 21 rokov, Spojená škola Tokajícka, Bratislava

Miroslav Igaz, 18 rokov, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou

Peter Hoferica, 16 rokov, Gymnázium Grosslingova, Bratislava

Ľudmila Zimmermannová, 16 rokov, Gymnázium Topoľčany

PRÓZA 

1. Tímea Kónyová, 17 rokov, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

2. Zuzana Kováčová, 16 rokov, Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

3. Mária Blahová, 17 rokov, Gymnázium Angely Merici, Trnava

 Čestné uznanie: 

 Júlia Oreská, 17 rokov, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

 Veronika Mišková, 16 rokov, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

 Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,

              PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 Zahraniční autori 

             (slovenskí žiaci a študenti žijúci v zahraničí)

 Základné školy 

I. kategória 

 POÉZIA 

1. Tea Pudelková, 8 rokov, ZŠ 15. Októbra, Pivnica, Srbsko

2.Neudelené

3.Neudelené

PRÓZA 

1. Estera Zajácová, 12 rokov, ZŠ 15. Októbra, Pivnica, Srbsko

2. Neudelené

3. Neudelené

 II. kategória  

POÉZIA

1. Irena Kolárová, 14 rokov, ZŠ Jovana Popovica, Susek, Srbsko

2. Neudelené

3. Neudelené

PRÓZA 

1. Rebeka Majdlíková, 14 rokov, ZŠ maršala Tita, Padina, Srbsko

2. Mario Matuľa, 14 rokov, ZŠ maršala Tita, Padina, Srbsko

3. Alen Blažek, 13 rokov, ZŠ 15. Októbra, Pivnica, Srbsko

Porota: Ján Petrík, Mgr. Júlia Čurillová,         

  PhDr. Peter Karpinský, PhD.

 

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.