Prenájom priestorov

Veľká (divadelná) sála bez použitia osvetľovacej javiskovej a ozvučovacej techniky - 32 € / h 

Veľká (divadelná) sála s použitím osvetľovacej javiskovej techniky  - 42 € / h

Veľká (divadelná) sála s použitím ozvučovacej techniky - 45 € / h

Veľká (divadelná) sála s použitím osvetľovacej javiskovej a ozvučovacej techniky - 50 € / h

Kapacita divadelnej sály: 300 miest

 

Malá zasadacia sála - 15 € / h

Kapacita konferenčnej miestnosti: 80 miest

 

Klubovňa - 10 € / h 

Predajná akcia - 120 € / 1 deň

 

Ozvučenie podujatí (aparatúra + technik) - 20€ / h

Viac...